§59 besiktning (Garantibesiktning/ Tvåårsbesiktning)

Beställaren är skyldig att rapportera en skada som uppkommit på entreprenaden till entreprenören så att denne kan minimera skadans verkningar.

Det är beställaren som står för anmälan om §59besiktning /Garantibesiktning/Tvåårsbesiktning. Före utgången av den kortaste garantitiden verkställs Garantibesiktning, om parterna inte kommer överens om annat.

Efter att garantitiden har gått ut ansvarar entreprenören bara för fel som inte har märkts tidigare och är väsentligt för entreprenaden och har sin grund i vårdslöshet från entreprenörens sida.

Pris från: 3800 kr (inkl. moms)

§59 besiktning

Garantibesiktningen/Tvåårsbesiktningen genomförs före utgången av den kortaste garantitiden, dvs inom två år från godkänd Slutbesiktning för att konstatera om nya fel har upptäckts och om dessa fel ingår i entreprenörens ansvar.