Kontrollansvarig

Som kontrollansvariga ser vi till att kontrollplaner och rivningsplaner följs och vi kontrollerar att de besiktningar som krävs uppfyller lagstiftningens krav. Vi närvarar vid det tekniska samrådet, slutsamrådet, besiktningar, kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök om så är nödvändigt.

Vi har många års erfarenhet av byggbranschen och använder oss av certifierad personal. Vi har alla försäkringar och uppfyller samtliga behörighetskrav som ställs för att skapa trygghet hos våra kunder.

Kontakta oss gärna med Er offertförfrågan.