Fuktutredningar - fuktbesiktning

Fuktmätningar

Vi utför fuktmätningar i betongplattor. Det måste göras innan tätskikt och ytskikt monteras och måste uppvisa ett godkänt resultat vilket är under 85 % relativ fuktighet (rh). Utredningen redovisas genom ett skriftligt protokoll där vi beskriver iakttagelser och avvikelser och ger ett eventuellt godkännande. Det anser vi bör vara obligatoriskt på nyproduktioner. Vi är även tillgängliga för andra typer av fuktkontroller och använder oss av den senaste tekniken för att få så exakt resultat som möjligt.

Vi har många års erfarenhet av byggbranschen och använder oss av certifierad personal. Vi har alla försäkringar och uppfyller samtliga behörighetskrav som ställs för att skapa trygghet hos våra kunder.

Analys av Asbest

Användningen av asbest totalförbjöds i Sverige redan 1982 detta bl.a. på grund av asbests cancerframkallande egenskaper. Men problemen med asbest som en livsfarlig hälsorisk lever fortfarande kvar inom fastighetsbranschen.

Vi inom Sicabkonsult AB erbjuder hjälp med identifiering av asbest. Vi genomför analyser och säkerhetsställer om förekomsten av asbest finns i eller på Er fastighet. Vi tar prover på fastigheten som därefter analyseras på labb. Inom 72 timmar får Ni provsvar tillsammans med protokoll och utlåtande. Om förekomsten finns kan vi ordna sanering, då vi samarbetar med stora saneringsföretag.

Kontakta oss gärna med Er offertförfrågan.