Entreprenadsbesiktningar

Vi genomför professionellt och oberoende entreprenadsbeskting på alla typer av fastigheter.

Det finns olika typer av besiktningar.
Nedan följer några exempel på de besiktningar som vi genomför.