Entreprenadsbesiktningar

Besiktar.se är ett fristående besiktningsföretag som genomför professionellt och oberoende entreprenadsbeskting på alla typer av fastigheter

Kontrollansvarig

(KA) enligt PBL, Samtliga våra KA är certifierade enligt Plan- och bygglagen (PLB).

Fuktutredningar - fuktbesiktning

Besiktar.se erbjuder även expert kompetens inom fuktmätning, inventering och analys av PCB och asbest. Vi kan även ordna med sanering, då vi samarbetar med stora saneringsföretag.

Välkommen till Besiktar.se AB

Medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)

Hej välkommen till Besiktar.se AB info kommer inom kort.